Kas meile meeldib? Jah, meile meeldib. GT House.

Täna tundub, et ma ei suuda enam hetkegi elada kusagil mujal kui siin. Hoone nimi on GT House ja asub ta Londrinas. Tegu on arhitekti Guilherme Torres‘e enda 73-ruutmeetrise majaga, mille üles vuntsimine läks kokku maksma tegelikult ainult 6000 dollarit. Lõviosa kokkuhoiust tulenes säästlikust planeerimisest ja materjalikasutusest. Näiteks elektrijuhtmed asuvad hoopis seintel. Kõik lihtsalt meeldib. Kadeduseussil on täna viljakas päev.Your comment here

Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com